Welkom bij Jopla! Het Platform voor Jongeren met een Handicap!


Neem op uw gemak een kijkje op onze website, en kijk welke leuke dingen en activiteiten wij allemaal doen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de nieuwe activiteiten van vanaf 2015 weer gaan plaatsvinden? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.


U kunt zich voor elke activiteit inschrijven en helemaal gratis. Via de email zal dit geregeld worden.
Nieuws

15-10-2014

Jopla.nl is weer online, na even uit de lucht te zijn geweest.Kamer eist toilet in treinen (08-09-2014)

Iedere trein moet vanaf 2015 voorzien zijn van een toilet. Een motie van Kamerlid Bashir van SP met deze strekking is op 7 december aangenomen door de Tweede Kamer. De NS heeft inmiddels besloten geen sprinters meer te bestellen zonder toilet. Lees verder »


PvdA wil 'gehandicaptenquotum' voor bedrijven 2014

Om meer mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking aan het werk te krijgen, wil de PvdA een quotum instellen voor middelgrote en grote bedrijven. Als ondernemers dit ‘gehandicaptenquotum’ niet nakomen, moeten ze een boete betalen van 5.000 euro per gehandicapte werknemer die ze te weinig in dienst hebben. Met dit voorstel kwam Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA). Ze meldde bang te zijn dat deze groep door de geplande bezuinigingen helemaal niet meer aan het werk komt. Lees verder »


Passende werkgelegenheid en reintegratiehulp noodzaak (2014

De plannen om de Wajong, sociale werkplaatsen en de bijstand tot een regeling om te vormen worden deze week in de Kamer besproken met de staatssecretaris van SZW. Volgens de CG-Raad kan die harmonisering alleen positieve effecten hebben als er passende werkgelegenheid en hulp bij re-integratie wordt geboden. Lees verder »


Bijzondere werknemers 2014

De sociale werkvoorziening, daar werken toch alleen maar gekken? Een wijdverbreid misverstand. Los van het pijnlijke woord ‘gekken’ doet dit de werknemers in de sociale werkvoorziening tekort. De tentoonstelling en het bijbehorende boek Bijzondere Werknemers geven eenentwintig van deze werknemers in de sociale werkvoorziening een gezicht. Lees verder »


Schokkende cijfers koopkracht chronisch zieken (08-12-2010)

Chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens hebben de afgelopen jaren heel veel koopkrachtverlies geleden. Zij zullen in 2011 tussen de 180 en 1244 euro minder te besteden hebben dan mensen met vergelijkbare inkomens. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad roept het kabinet daarom op om deze groep bij komende bezuinigingen te ontzien. Lees verder »


Ophef over naakte gehandicapten op kalender (06-12-2010)

Priscille (36) mist een been en arm en Jean-Charles (21) is verlamd. Beiden staan ze op 's werelds eerste kalender met naakte invalide modellen. Denis Meyer van de Franse gehandicaptenvereniging APF, die de kalender liet maken: ,,We wilden deze mensen nou eens een keer op artistieke wijze laten zien. Mensen met een handicap die zelf hun gebreken accepteren. Hopelijk leidt dat bij het grote publiek tot een mentaliteitsverandering.'' Houten vloeren koopt u trouwens bij Houten Vloeren paleis Lees verder »


Onderzoek natuurgebieden (06-12-2010)

Ga je wel eens een natuur- of recreatiegebied of wil je graag zo'n gebied bezoeken maar zijn er door jouw lichamelijke beperking belemmeringen? Kenniscentrum Groen en Handicap onderzoekt de toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden voor mensen met een lichamelijke beperking en is benieuwd naar jouw ervaringen, wensen en behoeften. Lees verder » Ouderschapsplan Alkmaar


“Een land waar mensen met een handicap willen wonen” (06-12-2010)

Op de Internationale Dag van de Gehandicapten, is het boek "Een land waar mensen met een handicap willen wonen", geschreven door Yvette den Brok, officieel gelanceerd. Den Brok heeft voor dit werkje, vijftien mensen, allen met een ander soort handicap, geïnterviewd. Zij geven allemaal een soortgelijk antwoord op de vraag: wat zou je doen als je de baas van een denkbeeldig land was?". Lees verder »


Geef je op voor Puberruil Xtra (30-11-2010)

In samenwerking met NSGK voor het gehandicapte kind (www.nsgk.nl) wordt een serie van 3 afleveringen van Puberruil Xtra gemaakt. Iedere aflevering ruilen twee tieners met en zonder handicap. Puberruil is op zoek naar enthousiaste pubers met een lichamelijke handicap en een speciaal talent die voor 4 dagen van leven willen ruilen met een leeftijdsgenootje. Lees verder »


Geen kneusjes, maar werknemers (30-11-2010)

Iets met gehandicapten, zo wordt de Wet sociale werkvoorziening (WSW) omschreven door leken. Met hun boek Bijzondere werknemers - Verhalen uit de sociale werkvoorziening willen beleidsmedewerker Ans Pelzer van vakbond FNV en journalist/schrijver Marie Kiebert een licht werpen op de sector, waar 102 duizend personen met een verstandelijke, psychische of fysieke handicap in werken. Lees verder »


Minder instroom in Wajong-uitkering (30-11-2010)

Het aantal jonggehandicapten dat instroomt in een Wajong-uitkering zal dit jaar voor het eerst sinds jaren dalen. Dat meldt staatssecertaris Paul de Krom van Sociale Zaken op basis van resultaten van de Wajong-monitor van het UWV. De verwachting is dat in 2010 ongeveer 16.700 jongeren zullen instromen in de Wajong, 1000 minder dan in 2009. De UWV-monitor laat zien dat werkgevers, ondanks de crisis, het nut zien om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Lees verder »


CDA beperkt langstudeer-boete (30-11-2010)

Het partijcongres van het CDA heeft de plannen voor een boete op ‘langstuderen’ deels stilgelegd. Eerst moet voor de gehandicapte studenten een serieus alternatief komen. Want anders kunnen de ingrepen in de Wajong van minister Kamp evenmin verwezenlijkt worden. Lees verder »


Stop PGB opgeheven (30-11-2010)

Vanaf 1 januari 2011 kunnen mensen die daarvoor in aanmerking komen, weer een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg aanvragen. De stop hierop die het vorige kabinet deze zomer had ingevoerd, wordt dan opgeheven. De begroting voor het pgb wordt in 2011 met 350 miljoen verhoogd. Dat is 250 miljoen meer dan begroot. Daardoor kan de wachtlijst-pgb per 1 januari 2011 worden opgeheven. Dat heeft staatssecretaris Marlies van Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Lees verder »


Grote opkomst bij 'Armoede werkt niet' (30-11-2010)

Mensen met een arbeidsbeperking mogen niet de dupe worden van de crisis. De plannen om mensen met een arbeidsbeperking salaris te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten direct van tafel. Om dat duidelijk te maken kwamen zaterdag ruim 1500 mensen naar de manifestatie ‘Armoede werkt niet’ in de Brabanthallen in Den Bosch. Lees verder »


Toilet in sprinters: Kamer wil harde cijfers (30-11-2010)

Ruim 10.000 mensen hebben de petitie 'Noodzaak van toiletten in sprinters' ondertekend. De petitie is op 24 november aangeboden aan de Kamercommissie voor Milieu en Infrastructuur en besproken in de Tweede Kamer. Duizenden mensen zijn de dupe als ze in de trein niet naar het toilet kunnen. Vooral mensen met darm- en blaasproblemen kunnen niet op reis als er geen toilet in de trein aanwezig is.

Lees verder »


Straattaal in stilte (26-11-2010)

De jongeren op straat hebben zo hun eigen taaltje ontwikkeld om elkaar duidelijk te maken dat ze iets helemaal te gek vinden, of juist niet. Straattaal, daar hebben we genoeg van. Maar wat als je doof bent? Kan je dan ook straattaal gebruiken? Lees verder »


Mobiel internet belangrijk voor jongeren (26-11-2010)

In de schoolpauzes even snel je netwerksites bij langs, je mail checken en op internet vlug de laatste dingetjes opzoeken voor de presentatie die je de volgende les gaat houden. Heb je een mobiele telefoon met internetverbinding dan gaat er een wereld voor je open. Alle info is binnen handbereik. En dat vinden jongeren verdraaid handig! Lees verder »


Wajong & werk... Werkt dat voor jou? (22-11-2010)

Het kabinet wil dat iedereen in de samenleving meedoet, het liefst met een betaalde baan. Ook Wajongers. Daarom is het beleid afgelopen jaar meer in die richting veranderd en wordt vooral gefocust op wat je wel kunt (in plaats van wat je niet kunt). Een aantal organisaties wil graag weten hoeveel succes deze re-integratietrajecten hebben. Lees verder »


Ontbijten met werkgever (22-11-2010)

Het is niet altijd gemakkelijk voor jongeren met een (lichamelijke) handicap of chronische ziekte om werk te vinden. Werkgevers zijn soms niet op de hoogte van de talenten, hebben een verkeerd beeld van iemand met een handicap of kennen de wettelijke mogelijkheden niet. Het Revalidatiefonds organiseert daarom op vrijdag 10 december een Community Breakfast in Zwolle. Lees verder »


Studenten met een handicap zorgen voor verrassingen (22-11-2010)

Jongeren met een functiebeperking die een studie in het hoger onderwijs volgen, stuiten nog vaak op onnodige belemmeringen. Docenten begrijpen bijvoorbeeld niet dat je extra tijd nodig hebt voor een tentamen – en dat hun instelling daar zelfs een officiële regeling voor heeft. Dat blijkt uit de jaarlijkse Gebruikerstoets Studeren met een Handicap, waaraan dit jaar een recordaantal van bijna 15 duizend studenten heeft meegewerkt. Lees verder »


Prijswinnaars 'De Pen als Lotgenoot' (15-11-2010)

Het Fonds PGO organiseert een maal per twee jaar de wedstrijd 'De Pen als Lotgenoot'. Oorspronkelijk is het een verhalenwedstrijd voor mensen met een chronische ziekte of handicap; nu zijn de categorieën van de wedstrijd uitgebreid met 'cartoons' en 'beeld en geluid'. Bij het openingscongres van de Week Chronisch Zieken  zijn de winnaars bekend gemaakt. Lees verder » Voor een mooi kinderfeestje ga je hier heen


Zeg nee tegen meer betalen bij studievertraging! (15-11-2010)

Het kabinet Rutte-Verhagen heeft in het regeerakkoord afgesproken dat studenten die meer dan één jaar studievertraging oplopen opeens drieduizend euro meer collegegeld zullen moeten gaan betalen en hun OV kwijtraken. Ook krijgt de hogeschool of universiteit een boete van drieduizend euro per student. Deze maatregel is gepland om al vanaf het collegejaar 2011-2012 in te gaan. Teken de petitie op www.minimaalnominaal.nl »


Johan Neeskens Jeugdsport Weekend (01-10-2010)

Ben je tussen de 8 en 18 jaar, woon je in de provincie Utrecht en heb je een lichamelijke beperking? Geef je dan op voor het 3e Johan Neeskens Jeugdsportweekend en maak kennis met verschillende sportmogelijkheden. Het weekend vindt plaats op 4, 5 en 6 februari 2011 en wordt georganiseerd door Sportservice Midden Nederland. Lees verder »


Vergoeding lidmaatschap

Ben jij lid van Jopla of van een andere patiëntenbelangenvereniging en betaal je contributie? Wist je dan al dat je via de aanvullende verzekering van sommige zorgverzekeraars een deel van je lidmaatschapsgeld vergoed kunt krijgen? Dat laat je toch niet lopen. Check het nu »


Jopla Projecten: OnBeperkt Wonen

Jongeren met een beperking ervaren problemen bij het zelfstandig gaan wonen. Niet alleen wordt de keuze vrijwel geheel beheerst door de handicap en de beperkingen die dat oplevert, ook zijn zij niet vrij in de keuze waar te wonen en bij de keuze te verhuizen om welke reden dan ook, die andere jongeren, zonder beperking, wel hebben. Dit project helpt jongeren een weloverwogen keuze te maken binnen de marges van wettelijke beperkingen en bouwtechnische belemmeringen. Lees meer over het project » zakelijke ov-chipkaart


Gezocht: weerbare jongeren

Voor onze website www.weerbaar.nu zijn wij op zoek naar jongeren met een lichamelijk beperking of chronische ziekte die in de afgelopen jaren een weerbaarheidstraining hebben gevolgd. Wil jij aan ons vertellen waarom je deze training bent gaan volgen en wat je er zoal geleerd hebt? Vind je het leuk om met je verhaal op onze website te staan? Neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar: weerbaar.nu@stichtingjosh.nl


Wijnvast. bent u op zoek naar een tijdelijke opslag neem hier dan een kijkje zij hebben op verschillende plekken ruime opslagplaatsen zodat u al u spullen veilig kwijt kunt.Een vakantiehuis kopen is zeker in deze tijd geen slechte investering voor de toekomst. Uw investering is bij lourenshoeve in goede handen


Durf te kijken naar jongeren met een handicap

Veel jongeren met een handicap worden vaak vreemd aangekeken. Veel erger is als mensen wegkijken, als ze niet durven kijken naar wie zij zijn. De flyer 'Durf jij te kijken?' wil mensen hiervan bewust maken. Jongeren met een handicap kijken verder dan hun handicap. Doen jullie dat dan ook!


Tegenwoordig kun je ook indexbeleggen , gemakkelijk via indextrackers. Een nieuwe vorm van beleggen tegen een gunstig tarief. lees verder...


Wilt u stoppen met alcohol drinken? Stichting Counterpane, een partner van ons helpt u daar graag bij. Het meeste is verzekerd via de zorgverzekering, dus de drempel is niet erg hoog. Vraag eens vrijblijvend informatie aan bij Counterpane.


Flexibilo de specialist in speeltoestellen , Bent u op zoek naar ervaren specialisten in spouwmuurisolatie ?


Daybyday de al jaren de partij voor pakketten versturen , sneltransport of klik hier naar meer.


dakraam op maat. bent u op zoek naar een dakraam neem dan een kijkje bij dakraam op maat zij monteren vakkundig en snel u nieuwe dakraam zo heeft u geen last van lekkage of langdurige kou.


Shoebaloo. De plek voor alle voetmode hier vind u bijvoorbeeld schoenen van designers als Versace of Isabel Marant  maar natuurlijk ook de exclusievere merken als Proenza Schouler en Casadei zo loopt u straks weer trots over straat.


Bouw-systemen.com specialist in tuinafscheiding, ook voor een schutting plaatsen


Segeren. bent u opzoek naar een partij die voor u kan lasersnijden dan is dit de website om te kijken zij zijn al vele jaren gespecialiseerd op dit vakgebied natuurlijk doen zij ook nog veel meer


Wilt u een paraplu kopen? buislasersnijden


Erkemederstrand. voor een camping nederland bent u hier op de juiste plek vele leuke dingen voor kinderen zodat u lekker kunt genieten van u welverdiende rust boek snel!


dakkoffermegastore.  het winterseizoen is weer aangebroken en het moment om een dakkoffer aan te schaffen zodat u straks lekker ruim in de auto richting wintersport kunt.


KloekPallets. voor alle soorten pallets bent u hier aan het juiste adres zoals epal pallets, cp pallets, maar ook voor  europallets en ispm 15 dus neem snel contact op via de website zodat u straks ook uw pallets heeft tegen de scherpe prijs.


Nicoschouw. Voor alle soorten schouwen is Nico Schouw de persoon hier vind u vele soorten en formaten zodat u straks ook weer die eye catcher in huis heeft. bagagewagen verhuur


lemga benelux. Voor alle soorten Cellenbetonblokken ook wel bekend als cellenbeton is Lemga de partij al vele jaren leveren zij cellenbeton en kunnen u hierin dus ook zeker adviseren.


Via Direct B.V. voor lockerkasten , dossierkasten maar natuurlijk ook vergaderstoelen is dit de partij of bent u op zoek naar een laptop locker zodat deze altijd veilig zijn.


Dakraamopmaat. bent u op zoek naar een dakraam dan is dit de partij al vele jaren leveren zij Fakro dakramen tegen scherpe prijzen dus kijk nu snel voor het aanbod.


HMD spanplafonds bekijk de website vandaag nog.  zitmaaier


Outdoor XL voor uw tenten en rugzakken 


Sneakers Stores. voor vele soorten schoenen en sneakers is dit het adres zijn leveren snel en tegen scherpe prijzen dus bent u al even opzoek naar nieuwe nike air max kijk hier dan snel.


Via Direct. voor goedkope vergaderstoelen of luxe vergaderstoelen is dit het adres natuurlijk kunt u deze ook gebruiken als kantoorstoelen of kantinestoelen maar wat het allerbelangrijkste is is dat u comfortabel zit dit kan natuurlijk op een bureaukruk of op een kantine stoel op de website vind u alle soorten stoelen van groot naar klein dus ga snel naar de website en maak daar een keuze uit diverse vergaderstoelen.


Gaat u binnenkort nadenken over een nieuw vloertje dan is wellicht goedkoop pvc laminaat een goede oplossing.Daarbij hoort dan natuurlijk ook een goedkope ondervloer die kunt u natuurlijk ook aanschaffen bij laminaatoutletenschede.

pvc laminaat is een goede keuze omdat het een zeer slijtvast materiaal betreft. Een goedkope laminaatvloer kunt u het beste aanschaffen bij laminaatoutletenschede omdat zij niet alleen een ruime keus bieden maar ook een goed prijs kwaliteit bieden.


zwangerschapskleding